(Siste)

2015 blir et nytt rekordår for innsamling og gjenvinning av glass- og metallemballasje i Norge.

12 prosent flere glassflasker, syltetøyglass og hermetikkbokser blir til nye, nyttige produkter.

– Vi kommer til å få inn over 80.000 tonn glass- og metallemballasje i år, og det er nesten 10.000 tonn mer enn i fjor, bekrefter Jacob N. Smith, som er direktør for innsamling og gjenvinning i Syklus. Sammen med kommunene organiserer de innsamlingen og sikrer at emballasjen får nytt liv

– Vi tror det er to årsaker til den kraftige økningen. For det første er det nesten slutt på panteflasker i glass, slik at folk nå vet at nesten alle glassflasker skal i innsamlingsbeholderne, og dermed får vi flere grunner til å gå dit. Dessuten gjør de kommunale renovasjonsselskapene en fantastisk innsats med å tilrettelegge for innsamling. Snart har hver fjerde husstand en innsamlingsbeholder for glass og metall hjemme, påpeker Jacob N. Smith.

– Denne veksten viser at folk gjerne vil gjenvinne når det legges til rette for det. Innsamlingen av glass og metall gir dobbel gevinst, ved at ressursene blir utnyttet samtidig som kommunene slipper å få disse materialene i restavfallet. Denne ordningen viser at det nytter å kildesortere, sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge.

Alt glass og metall som samles inn, blir gjenvunnet. Glasset brukes først og fremst til produksjon av nytt glass og skumglass, som er et etterspurt byggemateriale. Metallet brukes på nytt i ulike metallprodukter. (ANB)