En hel avdeling sa opp jobben og gikk til konkurrerende bedrift: – En forferdelig situasjon

Barkåker-entreprenøren LKC begjærte seg selv konkurs etter at samtlige ansatte sluttet i selskapet i løpet av kort tid.