De vil utfordre deg: Tar du de rette valgene på jobb?

Både næringsliv, kommunebyråkrater og politikere er på plass når årets utgave av Quo Vadis-konferansen finner sted på Hotel Klubben 31. oktober. I år er det valgene vi tar som ledere og ansatte som står i fokus: Hvordan velger vi å gjøre de riktige tingene?