Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet må respektere arbeideres rettigheter!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er dagen for internasjonal solidaritet og arbeideres rettigheter. Etter over et år med pandemi ser vi at det er på tide å få en norsk lov som gjør at alle selskaper skal operere etisk, ikke kun de store. Dette er viktig i kampen for at alle arbeidere skal få oppfylt sine rettigheter.

Under koronapandemien har menneskerettighetene til mange arbeidere over hele verden blitt brutt. Et eksempel er migrantarbeiderne i Qatar. Migrantarbeidere utgjør 95% av Qatar sin arbeidsstyrke, og det er de som gjør Qatar klar for fotball-VM i 2022. Til gjengjeld blir de utnyttet av arbeidsgiverne sine. De får ikke god nok lønn og har dårlige arbeidsforhold. I tillegg får de ikke lov å være medlem av fagforeninger, noe vi i Norge ser på som en selvfølge.

Heldigvis har migrantarbeideres rettigheter fått mye oppmerksomhet i det siste, både her til lands og internasjonalt. Det startet med at det norske landslaget, på oppfordring fra Amnesty, markerte solidaritet med migrantarbeiderne på en kvalifiseringskamp. De møtte opp på banen med t-skjorter med teksten «Human rights – on and off the pitch». Landslaget har også oppfordret andre landslag til å markere sin støtte, og flere lag har slengt seg på.

Jeg ønsker ikke at min framtidige arbeidsplass skal gå på bekostning av andres rettigheter på den andre siden av kloden. I dag er det vanskelig å vite om klærne vi kjøper i norske butikker er laget av noen som får dårlig lønn og jobber i falleferdige fabrikker i Bangladesh, eller om mobilen kjøpt i Norge inneholder kobolt fremstilt under barnearbeid. Vi ser at det er helt nødvendig med en norsk lov som skal sikre at alt næringsliv er etisk næringsliv. Bare på den måten kan vi vite at norske selskaper ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd i utlandet.

Regjeringen har lagt fram et forslag for en åpenhetslov, en lov Amnesty lenge har kjempet for, som vi har valgt å kalle en menneskerettighetslov for næringslivet. Denne loven gjør at norske selskaper må gjennomføre aktsomhetsvurderinger der de må kartlegge og vurdere risikoen for menneskerettighetsbrudd og brudd på arbeideres rettigheter i deres verdikjeder. Åpenhetsloven er et viktig steg mot en verden der arbeideres rettigheter oppfylles, og vi heier på Stortinget i arbeidet med å vedta loven!

Samtidig som vi heier på regjeringens forslag, mener vi at loven kan bli enda bedre. Forslaget gjelder nemlig bare de store og mellomstore norske selskapene. Også små selskaper kan begå menneskerettighetsbrudd i sine verdikjeder. Det er ikke størrelsen på selskapet som avgjør om det er risiko for brudd på menneskerettighetene i selskapets utvinning og produksjon, men hvilken sektor selskapet opererer i og hvor det opererer. I land som Kina, Russland og Saudi-Arabia er risikoen for brudd på menneskerettigheter større enn i mange andre land, uansett om selskapet som opererer der er stort eller smått. Amnesty mener at alle selskaper skal være etiske, også de små!

Stortinget skal snart avgjøre om Norge får en menneskerettighetslov for næringslivet. Vi håper at loven blir vedtatt, og at den loven som vedtas vil gjelde alle selskaper! Ved å ha en god lov om næringsliv og menneskerettigheter kan Norge være til inspirasjon for andre land og sørge for at flere land slenger seg på.

Dette er dagen for internasjonal solidaritet. Det er på tide å vise at menneskerettighetene og arbeideres rettigheter blir respektert, både i Norge og i resten av verden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.