I dag har mange store norske bedrifter virksomheter i land der det foregår alvorlige brudd på menneskerettighetene. Det er dessverre flere eksempler på at norske og internasjonale selskaper bryter menneskerettighetene og har ansvar for store miljø-ødeleggelser.

Amnesty mener at selskapene må holdes ansvarlige når de direkte eller indirekte bidrar til at mennesker får sine liv eller livsgrunnlag ødelagt. Ofrene for dette må få sin sak hørt juridisk og få oppreising.

Amnesty arbeider derfor for at myndighetene oppretter bindende nasjonale rettingslinjer for at bedrifter skal ta sitt samfunnsansvar på alvor. Bindende rettingslinjer innebærer at alle stiller likt og at det ikke skal være opp til den enkelte bedrift å velge om de skal vise respekt for miljø og mennesker.

Det er myndighetene (stat og kommune) som har det overordnende ansvar for å sikre at menneskerettighetene ikke brytes.

Amnesty anbefaler også at det opprettes et ombud for bedrifters samfunnsansvar.

Les også

Trusestunt på torvet: Samtykkelov nå!