22-åringene Patrick Solrunarson og Ghazi Khder droppet ut av skolen og satset alt på egen bedrift.