Norge er bygget på suverenitet i energipolitikken. Derfor gikk SV mot at Norge skulle bli med i EUs energibyrå Acer. Derfor advarer vi også mot tilslutning til EUs fjerde energimarkedspakke.

Den fjerde energimarkedspakken består av fire forordninger og fire direktiver. Gjennom flere av disse overføres større myndighet fra Norge til EU over nettutvikling, utenlandskabler og investeringsplaner.

Deler av energimarkedspakken har gode intensjoner, som økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Men Norge burde ikke behøve at EU tar over styringen av energipolitikken for å gjennomføre klimatiltak.

Skal regjeringas handlingslammelse i klimasaken tvinge oss til å avgi suverenitet i energipolitikken?

Skal EU ta over vannkrafta vår fordi Erna Solberg ikke gjennomfører klimatiltak?

Vi bør motsette oss at EU skal ha enda større makt over norsk energipolitikk, og vi bør si nei til å avgi ytterligere suverenitet slik det legges opp til gjennom EUs 4. energimarkedspakke.