Nav ødelegger mennesker. De tar ikke menneskelige hensyn og kjører folk ut i elendigheten. Hvis alle Nav kontorer er som Nav Tønsberg må det være et alvorlig varsku til politikere hvilke føringer de har lagt for Nav. Det snakkes så varmt om fattigdomsbekjempelse og at de har lyktes så godt med økt sysselsetting. Men til hvilken pris. En økende  antall fattige som kan stemple flere generasjoner. Det utvikler seg til en underklasse som sliter med fysiske og psykiske handikap som er for friske til ufør og for syke til å arbeide fullt. Disse går en dyster fremtid i møte. De må slite for hver krone. Om det er barn i bilde spiller visstnok ingen rolle. 

Dette fordi Erna har sagt at dersom de ikke vil (kan) jobbe, skal de fratas dette lille de har

Ikke får man lån, ikke får man tilskudd til husleie fordi den ligger en tusenlapp over kommunens fastsatte norm, selv om støtte og hjelp fra familien kan dokumenteres.

Søker man på noe går det ukevis før man får svar. En kan mistenke Nav for å lure folk fra AAP/tiltak over i sosialstønad som de kan styre som de vil med lange ventetider.

Det skapes frustrasjon i familien som går ut over barna og lager en giftig atmosfære.

For disse aller fattige blir det strammet inn i alle retninger. Imens blir båtmotorene større og større og mastene på seilbåtene høyere og høyere. Jeg kunne ønske det var en drøm, men den gang ei. 

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke angår deg selv. Et opprør hadde kanskje vært nyttig

Jeg kan drømme om et Nav som ikke var bundet opp i umenneskelige vedtak, lange klage behandlinger, advokater og rettssaker. Og ikke minst et lite lysglimt i ny og ne for dem som faller imellom. Og det er mange av dem. Og systemet skaper flere. Jeg ønsker meg et nytt sikkerhetsnett, da det gamle er i ferd med å råtne. Hva med en borgerlønn.