Nav-Per Henning har én oppfordring til permitterte og arbeidsledige: – Dette er del av et felles ansvar

Som en del av den nasjonale dugnaden ønsker Nav at alle permitterte og arbeidsledige registrerer en fullverdig CV på sine profiler.