Onsdag 8. desember var det et innslag i NRK Vestfold om nedleggelsen av Stella og Castor Kompetansesenter i Tønsberg. Grunnen til nedleggelsen er manglende tilskudd fra det offentlige. Vi som har jobbet som frivillige på senteret er naturligvis glade for at det blir satt søkelys på at et viktig tilbud til innvandrere blir borte. Det er et slag i ansiktet både for oss som har jobbet der og – ikke minst – for deltakerne våre.

Vi vil gjerne fortelle litt mer om det vi har jobbet med enn det som kom frem i innslaget. Stella åpnet 15.november 2015, i første omgang bare for kvinner og siden mai 2021 også for menn.

Vi har i disse årene hatt ca 700 registrerte deltakere fra hele Vestfold. Mange av dem er sendt til oss bl a fra NAV, helsestasjoner, barnevern og læringssentrene i Vestfold. Vi har gjennomført ca 40 kurs og aktiviteter i året, på områder som helse, samfunnskunnskap, grammatikk, presentasjonsteknikk, nyheter på norsk og jobbrelaterte kurs. I tillegg har vi hjulpet ca 150 deltakere med videre utdanning, praksisplasser og jobb. Senteret har hatt åpent fra 10 – 15 mandag til torsdag, hvor deltakerne våre kunne komme å ta en kaffe og prate, jobbe med norsktrening på nett eller få hjelp til å finne frem i det norske byråkratiet. For mange har dette vært en mulighet til å snakke norsk med nordmenn og ha sosialt samvær med andre.

Vi har hjulpet deltakerne vår med alt fra å legge en plan for veien videre i livet og veiledning på felt som barn, ekteskap og sosial kontroll. De har fått hjelp med godkjenning av utdanning fra hjemlandet, søknader til UDI og NAV. Vi har også hjulpet dem med å finne informasjon om fritidstilbud og annen støtte for dem og deres familier.

Vi vet at fylket og kommunene i Vestfold er opptatt av barn og unge, men er ikke det aller viktigste for barna at de har foreldre som fungerer godt i det norske samfunnet?

Frivillige som har jobbet for Stella og Castor i regi av Vestfold Røde Kors, og savner det:

Bente K. Brokner, Cecilie Bjørklund,Tone Solberg Eilertsen, Janet Gullvåg, Sofie Møllerplass, Eva Ersland, Rita Riksfjord Antonsen, Kari Andersen, Kari Aamodt, Inger-Britt Høysveen, Marta Nyhus, Ellen Førland, Else Paulsen, Bodil Vad Flaaten, Bjørg Skontorp, Synnøve Kjær, Else Smidsrød, Anne Olsen, Liv Lindberg Aasheim, Manvir Kaur, Elisa Panici, Torild Thorstensen