Dermed stadfestes dette overgrepet mot de 32 beboerne i Conradis gate 5 (bygningen bak nybygget).

Hvordan klarte utbygger Bjarøy Eiendom å overbevise politikerne og administrasjonen om at det var viktig og riktig å tillate dette bygget i Nedre Langgate, som bryter med både den store byplanen for 2018–2030 og den meget grundige DIVE-analysen fra konsulentfirmaet Asplan Viak?

Flertallet i utvalg for plan og bygg (UPB) argumenterte med at byen trenger arbeidsplassene som leietageren i nybygget, Scanship, kan tilføre byen, og at alle andre hensyn må vike.

LES OGSÅ: Det holder ikke å klippe snorer iført bling – man må også være litt ydmyk

Denne argumentasjonen fikk også administrasjonen til å gjøre helomvending, etter først å ha gitt en veldokumentert redegjørelse for at denne kolossen ikke passet inn i et fremtidig miljø i Nedre Langgates bybilde. Denne helomvendingen fra administrasjonen gjorde det lettere for flertallet i bystyret å stemme for innstillingen fra UPB.

Scanship er et fremgangsrikt firma, som vi absolutt bør ta vare på i kommunen, men det burde vært mulig å skaffe egnede kontorlokaler andre steder i kommunen, uten å ødelegge et bomiljø.

UPB, Bystyret og administrasjonen, i samarbeid med Bjarøy Eiendom har påført disse naboene ubotelig skade på liv og eiendom.

LES OGSÅ: Tar med de ansatte til et moderne bygg: – Veldig viktig at Tønsberg satser mer på dette

Her skal kort nevnes noen av de viktigste skadevirkningene:

Helsemessig skade

Utbygger har stukket av med både utsyn og sol.

De fleste leilighetene er spesielle på den måten at det kun er vinduer mot vest, altså mot nybygget. Sollyset som kommer inn, vil reduseres til noen få timer midt på dagen sommerstid. De fleste månedene i året vil disse leilighetene bli liggende i skyggen fra nybygget, uten det livgivende sollyset. En ekspert på sollysets betydning for helse og trivsel uttaler følgende (sitat):

«Dagslys har unike helsebringende kvaliteter som ikke kan erstattes av kunstig lys. I en hverdag hvor vi tilbringer stadig mer tid innendørs, er det viktigere enn noen gang at bygninger utformes for å gi best mulig tilgang på dagslys. De helsebringende effektene gjelder både fysisk- og ikke minst psykisk helse.

Blant annet har sollys en positiv effekt på blodtrykket, bedrer immunforsvaret, demper smerter og gjør oss gladere.»

Dette utbyggingsprosjektet fører altså til det helt motsatte av helseekspertens anbefalinger, og kan påføre beboerne alvorlige fysiske og psykiske helseskader.

LES OGSÅ: Derfor passer ikke Frank Pedersen som ordfører

Økonomisk ran

Med et nybygg kun 8 meter unna, med kontorvinduer og fullt innsyn til soverom og stue, vil disse beboerne kunne føle seg fullstendig overvåket, og det blir ubekvemt å benytte balkongene som blir liggende knappe 7 meter fra nybygget.

Dette vil ved eventuelt fremtidig salg medføre et sannsynlig tap opp mot en million for hver beboer. En av leilighetene har vært forsøkt solgt, men det var ingen interesse, selv med et prisavslag på kr 400 000.

Det er ingen overdrivelse å kalle dette et ran av disse beboerne.

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Var politikerne inhabile?

Bør få erstatning

Denne alvorlige saken fortjener å bli prøvet i rettssystemet. Det skal ikke være lov å påføre sine medmennesker slike helsemessige og økonomiske belastninger som dette prosjektet medfører, uten at det fører til økonomisk erstatning. En økonomisk erstatning gjør riktignok ikke boforholdene bedre, men det ville gi beboerne valgmuligheter, som de ikke har nå. Ikke minst vil det være av stor psykologisk verdi å vite at de har oppnådd en smule rettferdighet til slutt.

Det eneste anstendige hadde vært om utbygger Bjarøy hadde tatt ansvaret for det han har stelt i stand, og selv betalt for den utsikt og sol han har stjålet. Erstatningskravet må være basert på en erfaren takstmanns verdivurdering/verditap på leilighetene.

LES OGSÅ: Taran frykter for byens sjel om utbyggerne alltid skal få det som de vil: – Dette handler om livene til folk, om livskvaliteten deres

Å føre en slik sak i rettssystemet er meget ressurskrevende, og vil langt overstige den økonomiske evnen til eierne av disse leilighetene. Det vil være behov for sponsorer som har midler til å føre saken helt til topps i rettssystemet om nødvendig. Finnes det ressurssterke personer der ute som kan være villige til å gi økonomisk støtte til disse fortvilte beboerne i en rettssak om rettferdighet for «vanlige folk»?

Denne saken om Nedre Langgate 19 vil også være svært viktig å få prøvet i rettssystemet som en prinsipiell sak av stor betydning for fremtidige utbyggingsprosjekter.