Dette står ubestridt av det politiske flertall i utvalg for plan og bygg (UPB), for så vidt som bestemmelsene i byplanen er forbigått i taushet både under behandlingen i utvalget og i kommunestyret, samt i de vedtak der utbyggers reguleringsplan har blitt godkjent.

Byplanens sentrale rolle i denne saken kan avleses ved at den er nevnt 35 ganger i kommunedirektørens innstilling til den viktige førstegangsbehandlingen i UPB.

Stor var derfor min overraskelse da et medlem av utvalget i en mail til meg for kort tid siden bl.a. skriver: «Når det gjelder forholdet til Byplanen så er NL19 rett utenfor området for selve Byplanen. Så det jeg har forstått er at Byplanens bestemmelser ikke gjelder her.»

LES OGSÅ: Christoffer Jonstangs «alt er gjort etter boka «

For sikkerhets skyld kontaktet jeg saksbehandler i kommunen, som i sin tilbakemelding skriver: «NL19 ligger godt innenfor grensene for Byplanen … de generelle kravene i Byplanen gjelder altså for eiendommen og tiltaket.»

I UPB sitter mennesker som ved sine vedtak i denne saken har avgjørende innflytelse på rundt 30 naboers livsmiljø og formuestap i millionklassen. Da er det skremmende å tenke på at kanskje flere av disse har en uriktig forståelse av plangrunnlaget de bygger sin avgjørelse på!

LES OGSÅ: Vi blir utestengt fra all demokratisk innflytelse

For dårlig opplyst

At utvalgsmedlemmet som sendt meg denne opplysningen, ikke er alene om denne feiloppfatningen, viser en uttalelse fra utbygger i avisintervju (Tønsbergs Blad 10.1. d.å.) der også han hevder at tiltaket faller utenfor byplanen.

Saken ble via vår advokat oversendt Statsforvalteren (i Agder som har denne saken), som omgående utba seg en kommentar fra kommunen.

I sin henvendelse til Statsforvalteren skriver vår advokat: «Det at ett utvalgsmedlem (og kanskje flere) har lagt til grunn at byplanen ikke gjelder for Nedre Langgt. 19 under behandlingen av saken, underbygger at saken ikke er tilfredsstillende opplyst og basert på et uriktig faktisk grunnlag. Videre betyr dette at det foreligger saksbehandlingsfeil ved vedtaket som er fattet.»

Hele sakskomplekset ligger nå til avgjørelse hos Statsforvalteren.

Kommunen har gjort utbygger kjent med at bygging skjer på egen risiko hvis reguleringsplanen blir opphevet eller endret i klageomgangen.

LES OGSÅ: For tolv år siden sa Frank at han hadde en ordfører i magen, nå er han klar: – Jeg er en litt annen person enn jeg var for tjue år siden

Vi har hele tiden ment at vi har en god sak, og den har ikke akkurat blitt svekket ved det som nå har fremkommet, i tillegg til alle andre anførsler i vår åtte sider lange opprinnelige klage.

Vi setter vår lit til at vår klage fører frem. I så fall blir spørsmålet: Hva skjer med et bygg som er satt opp uten gyldig byggetillatelse? Det er spennende tider i Nedre Langgate.