Dagens lovverk krever at offentlige bygg er universelt utformet, også når det gjelder lyd. Folkebibliotekloven § 1 sier at «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet», § 2 presiserer at «Folkebibliotekvirksomheten omfatter bibliotektjenester for alle som har spesielle vansker med å bruke biblioteket.».

Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 sier at «Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.» og § 19 pålegger virksomheter å « … arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten.»

LES OGSÅ: Er dette et bibliotek for alle?

Biblioteket er dessverre mer opptatt av å være en lekeplass hvor barn kan løpe rundt og bråke mens foreldrene drikker kaffe på kafeen enn å være et faktisk bibliotek. Jeg ser hvordan gratis «barnehage» med matservering er med på å få barn på biblioteket, men kan ikke se hvordan det forbedrer biblioteket eller gjør at plikten til å tilrettelegge kan nedprioriteres.

LES OGSÅ: Biblioteket er for alle!

Lovstridig og idiotisk

For som jeg skrev i det opprinnelige leserinnlegget, finnes det løsninger, men det virker ikke som at det finnes noen vilje eller ønske til å utbedre, selv om f.eks. støydempende installasjoner er en svært kjapp og forholdsvis rimelig måte å utbedre akustikkproblemene på … Men igjen: Ingen ønsker at man utbedrer akustikken ved å installere støyabsorberende produkter eller noe annet. Det er uten tvil både lovstridig og idiotisk.

Videre er det som Moseid sier en ny måte å drive bibliotek på, en drift de gamle biblioteklokalene rundt i landet ikke er utformet for. Ved slike endringer (som på en del måter kan kalles radikale) bør man kunne forvente at bygningsmasse tilpasses for å sikre universell utforming.

LES OGSÅ: Biblioteka og dei frivillige er viktige for kvarandre

Som jeg skriver i mitt leserinnlegg er jeg for at biblioteket skal være for alle. Barn er en spesielt viktig gruppe å inkludere. Dessverre er det slik at biblioteket i dag også for mange barn er ekskluderende. Barn med hørselsproblemer, AD/HD, autisme osv. møter her et abelistisk bibliotek som sier «vi prioriterer at de som er «normale» skal ha tilgang til biblioteket og dets tjenester». Det mener jeg på ingen måte er greit!

Ro avler ro, stillhet avler stillhet – og ro og stillhet gjør det enklere for barna å lese bøker på biblioteket. Og ikke minst bidrar det til barns leseglede ved at de opplever mestring i lesesituasjonen.

LES OGSÅ: Bibliotek er fine greier

Liten forståelse

For er biblioteket først og fremst ment å være en lekeplass eller et sted der barn og unge – friske og funksjonshemmede – normale og unormale kan fordype seg i all verdens litteratur? Jeg mener selvsagt at det siste er hovedmålet.

Svarene bærer preg av liten forståelse for autister og hørselshemmedes problemer med støy. Jeg har tidligere skrevet om problemene mange autister har med lyder, lukter, smaker og andre sanseinntrykk i leserinnlegget Alle lyder, lukter og smaker kommer fossende inn i hjernen min samtidig. Men jeg prøver å fungere normalt. Slik overbelastning av sansene er faktisk svært inngripende og overbelaster hjernen.

LES OGSÅ: Bibliotekets høstprogram er nå større enn noen gang: – Hurra, nå har vi slått vår egen rekord. Igjen!

Jeg vet det ikke er lett å forestille seg at sanseinntrykk kan være så ubehagelig, men når klærne du går med føles som sandpapir og alle lyder oppleves like kraftige blir den totale belastningen fra sanseapparatet for stor til at hjernen klarer å behandle informasjonen.

National Autistic Society har laget noen gode videoer som illustrerer hvordan en autistisk person kan oppleve sanseinntrykk. Disse videoene har jeg samlet i en artikkel om Sensorisk integrasjon dysfunksjon (SID) på Autismepodden.no. Husk å bruke hodetelefoner og høy lyd!

LES OGSÅ: Birgithe fikk drømmejobben: – Jeg ble utrolig stolt

Sliter med støyen

Videre anbefaler jeg å lese Sensorisk belastning og hverdagsvansker på helsekompetanse.no for de som ønsker å lære mer om sensorisk overbelastning ved autisme. Og jeg fremhever rapporten Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker som kommer inn på flere av de samme utfordringene biblioteket har.

Erfaringer fra flere likepersonsamtaler jeg har hatt for Autismeforeningen er at mange autister sliter med støynivået på biblioteket. Selv har jeg ved flere anledninger valgt å reise til Sandefjord da deres bibliotek er betydelig roligere. Det har selvsagt mye å gjøre med at barneavdelingen der er adskilt fra voksenavdelingen, men jeg er overbevist om at det også har med kultur å gjøre.

LES OGSÅ: Lars Egeland sier opp i protest: – Jeg har yrkesstolthet

Sist vil jeg ønske Moseid god pensjonstilværelse! Forhåpentligvis vil den nye biblioteksjefen være mer løsningsorientert heller enn bare å se problemer.