Gå til sidens hovedinnhold

Nei, Mathias, Ap snur ikke ryggen til unge som sliter!

Arbeiderpartiet sa nei til det vi mente var en dårlig rusreform nettopp fordi den tok for lite hensyn til de unge. Ap har derfor startet arbeidet med å lage en reform som er mye bedre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Reformen regjeringen har fremmet, handler bare om en endring av Legemiddelloven, der besittelse av nærmere angitte brukerdoser narkotika ikke skal straffes. Rusreformen som Mathias Willassen Hanssen snakker så varmt om, inneholder ingen styrking av behandlingstilbudet for rusavhengige, heller ingen opprustning av hjelpeapparatet for ungdom på vei inn i rus, og det følger ikke med løfter om penger til kommunene som skal ha hovedansvaret for å levere disse tilbudene. Tvert imot har denne regjeringen i løpet av sin regjeringstid gjort det mye vanskeligere for kommunene å hjelpe rusavhengige ved å stadig strupe kommunenes økonomi. Det er hovedproblemet!

Les også

Arbeiderpartiet snur ryggen til unge som sliter

Rusavhengige mennesker er ikke forbrytere; de er syke og trenger helsehjelp og ikke straff. Det er vi alle enige i. For disse menneskene foreslår Ap avkriminalisering og behandling. Ap ønsker i tillegg å styrke kommunene og spesialisthelsetjenesten slik at de bedre kan forebygge og behandle de som har rusproblemer.

Det er fullt mulig å skille mellom ungdom på vei inn i rus og erfarne, rusavhengige og syke brukere. Ingen ønsker å straffe ungdom og kaste dem i fengsel; det er ikke det dette handler om. Ap-landsmøtet har blant annet vedtatt at reaksjonen overfor ungdom ved første gangs forseelse skal være påtaleunnlatelse og tverrfaglig oppfølging gjennom forpliktende helse- og sosialfaglige oppfølgingsløp i samarbeid mellom politiet og helsetjenestene i kommunene. Regjeringens forslag i sin rusreform var et kort møte med en person i kommunen; noe som neppe kan kalles behandling av unge som sliter.

Regjeringens rusreform handler om å avkriminalisere narkotika, men det skal fortsatt være forbudt! Dette er selvmotsigende i seg selv. Enda mer selvmotsigende blir det når Mathias Willassen Hanssen skriver at de som sliter med rus ikke får hjelp fordi Ap vil fortsette å straffe. Det er vel nettopp Ap som i sitt forslag, i motsetning til regjeringens, legger vekt på å styrke forebygging og behandling av rusavhengige i stedet for å kun fokusere på generell avkriminalisering. Ap vil avkriminalisere for tunge, marginaliserte misbrukere, men mener at forbud har en normativ effekt overfor ungdom.

Kommentarer til denne saken