Det å splitte Vestfold og Telemark er ikke gjennomtenkt. Når Vestfold og Telemark ble ett fylke ble det brukt et sted mellom 80 og 100 millioner kroner, og hvis vi nå skal splittes igjen vil det koste oss opptil enda nye 100 millioner. Det vi si at staten til sammen legger ut nærmere 200 millioner kroner på ingenting. Ved å splitte Vestfold og Telemark kaster staten bort 200 millioner kroner på ingenting!

Jeg mener det blir for dumt å sløse med så mye penger for absolutt ingenting.

Samtidig mener jeg at fylket vårt ikke har fått nok prøvetid. Det vil alltid være problemer i starten av et så stort prosjekt. I tillegg har fylket stått ovenfor en pandemi 90 prosent av tiden vi har vært ett fylke. Fylket har fått alt for lite tid til å tilpasse seg, og det er ikke så rart at samarbeidet ikke fungerer best mulig i starten. Det er altfor tidlig å bestemme at Vestfold og Telemark ikke vil fungere.

Jeg mener at pengesummen i bildet gir svaret. Hvis man mener at vi skal bruke 200 millioner kroner på å slå sammen Vestfold og Telemark for å så splitte det igjen etter to år, de har du ikke mye til overs for de som faktisk trenger pengene. For å ikke snakke om det staten må ut med hvis også de andre fylkene velger å splittes.

LES OGSÅ: Ja til Vestfold!

Kan bruke pengene bedre

De 100 millionene vi nå står i fare for å miste kunne blitt brukt til noe helt annet, noe fornuftig og nyttig. De kunne gått til bedre tannhelse til alle, bedre psykisk hjelpetjenester eller klimatiltak og så videre. Det er så mye de pengene kunne gått til som er mye viktigere enn å dele Vestfold og Telemark.

Jeg skal innrømme at jeg var en av de som ikke ville slås sammen med Telemark. Men det var da, og vi kan ikke tenke som vi gjorde den gang. Ja, vi ble ett fylke mot AUFs og Arbeiderpartiets vilje, men skjedd er skjedd. Nå må vi gjøre det beste ut av en feil som har skjedd, og det beste er ikke å bruke 100 millioner kroner på å få tilbake noe som aldri kommer til å bli det samme. Vi må tenke framover og kjempe for det nye og et bedre fylke, sammen med Telemark og omvendt.

LES OGSÅ: LO-nei til Vexit

Nei, demokrati er ikke gratis. Men å ha en mening og skrike høyt koster ingenting? Jeg syntes alle, uansett mening for eller imot, skal gjøre alt de kan for å påvirke de som sitter høyest. Jeg håper lille jeg kan påvirke litt, og at de eldste høyere i systemet kan innrømme at vi unge engasjerte også har viktige poenger. Ta de unge og AUF på alvor og lytt til de som skal ta over fylket etter hvert.