Vi i Sandefjord Arbeiderparti sier nei til vindmøller i Sandefjord og peker på havvind som det beste alternativet for produksjon av ny fornybar kraft.

Verden har behov for mer klimavennlig energi. I Norge har vi mye hav – og vi har mye vind. Norsk flytende havvind vil kunne bli et svært viktig bidrag for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Norsk leverandørindustri trenger flere ben å stå på, og havvind trenger mye av kompetansen bygget opp av de flinke folkene i olje- og gassnæringen.

Når det skal bygges ut ny kraftproduksjon må vi ta hensyn til natur, miljø og verdifulle friluftsområder.

Arbeiderpartiet vil at store verdifulle naturområder uten tekniske inngrep og støy skal verdsettes når det bestemmes hvor det skal bygges vindmøller. Verdien av inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, og friluftslivsområder og reiseliv, skal vektlegges.

Dette er viktige elementer for oss når vi sier nei til vindmøller i Sandefjord og peker på havvind som det beste alternativet til norsk produksjon av ny fornybar kraft.