Jeg ser i Øyene at noen ønsker å bygge vindmøller i Oslofjorden med videre utenfor Færder kommune. Dette vil miljømessig være en katastrofe. Nå har vi jo greid å rense Oslofjorden for de fleste fiskeslag, Sydishavet for hval, Nord-Atlanteren for geirfugl med videre, og jeg ser at nå står fugler, insekter og flaggermus for tur.

Det er en kjent sak at vindmøller dreper store mengder fugl, insekter og flaggermus. Bladene på vindmøllene har en hastighet på fra 0 inne ved sentrum til vel 200 km/t ytterst, og det er umulig for flygende individer å beregne hvor bladene befinner seg. Ser vi på vindmøllebladenes framside, er de svarte. Hva er dette? Jo, det er blod fra drepte flygende individer.

På slutten av 1990-tallet var jeg med på en fisketur rundt en øy i Nord-Norge, og der var det elleve havørner. På denne øya ble det bygd vindmøller, og etter to år var alle ørnene drept. Flotte fjellvidder blir forvandlet til ruinhauger hvor det ikke er særlig artig å gå. Fjorder og hav blir forvandlet til industriområder, og blir ikke som før skinnende flotte havområder. Når alle flygende individer er drept, har vi også drept oss selv. Kanskje dette er noe å tenke på?