Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet henger sammen med andre likestillingsutfordringer som kjønnsforskjeller i lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, utdanningsvalg og arbeidsdeling i familien. Mens kvinner i noen grad velger utradisjonelt, fortsetter menn å velge tradisjonelt. Heltid og likelønn er nødvendig for å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, og også for å rekruttere menn til helse- og omsorgssektoren. Vi vet at heltid og lønn er virkemidler for å rekruttere og beholde ansatte i helsesektoren, og lønn må stå i forhold til utdanning, kompetanse og ansvar.

LES OGSÅ: 110 år med kvinnedager - 8. mars 2020

Samtidig vet vi at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å benytte den kompetansen som samfunnet har investert i å utvikle. Det er derfor nødvendig med forpliktende tiltak som bidrar til mer heltid. Det blir for dyrt å utdanne minst to sykepleiere for å fylle en heltidsstilling. Politikernes forslag om å utdanne flere er nærmest en unødvendig løsning.

LES OGSÅ: Tusvik og Tønne er ikke redde for å fjase: – Å tørre å stikke seg fram er kvinnekamp i seg selv

I tillegg er heltid forbundet med en rekke gevinster. I første rekke handler dette om å kunne forsørge seg selv og å ha forutsigbarhet med hensyn til arbeid og fritid. Heltid gir også bedre arbeidstilknytning og arbeidsmiljø. For både pasienter og arbeidsgiver gir heltid økt forutsigbarhet og bedre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Med dette som bakteppe bør politikere og arbeidsgivere være interessert i å få dette til.

LES OGSÅ: Verden er designet for menn. Det kan Caroline (35) snakke lenge om

I helsesektoren finner vi den paradoksale kombinasjonen av stor sykepleiermangel og mange sykepleiere som ikke får jobbe heltid selv om de ønsker det. Deltidsandelen blant sykepleiere holder seg urovekkende stabilt, til tross for langvarig partssamarbeid om heltidskultur i helsesektoren. Overvåking av utlysning av sykepleierstillinger viser fortsatt at bare halvparten av sykepleierstillingene lyses ut som hele stillinger.

Vi skulle gjerne svart ja på spørsmålet om vi har likestilling mellom kjønnene. Men det må dessverre erkjennes at svaret på dette fremdeles er nei. Og derfor er det fortsatt behov for å markere kvinnedagen 8. mars.