Nesten 9 av 10 busspassasjerer er borte. Men bussene kjører for fullt

Koronaepidemien merkes på bussen. Bussjåfør Fritz Ivar Kjølberg bare noen ytterst få passasjerer hver dag.