Nesten fire av ti sier det er dårlige arbeidsforhold her. Og så kom koronautbruddet

Enkelte avdelinger på Sykehuset i Vestfold har det i overkant travelt, mener de ansatte.