Aadne mistet samboeren Ida Eide i 2018. Hun gikk bort etter en hjertestans under et mosjonsløp.

Som følge av det tragiske tapet av kjæresten, har Aadne i ettertid engasjert seg både i hjertehelse, livreddende førstehjelp og organdonasjon. Alt dette ved siden av et hektisk liv, med blant annet landsdekkende turnéer med eget show, foredrag, og en aktiv livsstil med ski og løping.

Han er ikke i tvil om at organdonasjon er et viktig og meningsfylt tema.

Skrev følelsesladd kronikk

– Vi takket ja til organdonasjon da vi mistet Ida. Det er en trøst og godt å tenke på i ettertid at vi hjalp flere mennesker til et lengre og bedre liv, selv om hennes liv ble altfor kort, sier Aadne i en pressemelding.

Aadne og Idas foreldre skrev i ettertid en følelsesladd kronikk i NRK, der de oppfordrer flere til å ta stilling til organdonasjon, og forteller om viktigheten av å kjenne sine nære og kjæres standpunkt til dette livreddende temaet.

Slik fungerer organdonasjon

  • Organdonasjon er donasjon av et friskt organ (hjerte, lunge, nyre, lever eller bukspyttkjertel) til en pasient som har en livstruende sykdom for transplantasjon.
  • Med unntak for nyrer og del av lever fra levende giver, skaffes organer til veie ved donasjon fra personer som dør under omstendigheter som tillater organdonasjon, først og fremst ved spontane blødninger inni hodeskallen og andre hodeskader.
  • Ødeleggelse av hjernen er et vilkår for organdonasjon i henhold til transplantasjonsloven.
  • Organdonasjon kan gjennomføres etter at døden er påvist ved stopp i blodtilførselen til hjernen og opphør av alle hjernefunksjoner, mens blodsirkulasjon og åndedrett opprettholdes.
  • Transplantasjonsloven har bestemmelser om vilkårene for at organer kan tas fra en avdød på sykehus til behandling av sykdom hos en annen. Organer kan ikke tas hvis avdøde eller dennes nærmeste pårørende har uttalt seg mot det, eller hvis inngrepet trolig vil stride mot deres livssyn.

  • Det er i prinsippet ingen aldersgrense for donasjon, men fra de eldste donorene kan vanligvis bare lever og nyrer benyttes.

  • Det kan være lang ventetid for organtransplantasjon, og enkelte dør mens de venter. Mangel på egnede organer er den viktigste begrensingen for organtransplantasjon. Stiftelsen Organdonasjon arbeider for å bedre tilgangen på organer for transplantasjon og har laget et donorkort hvor man kan informere om sitt standpunkt til donasjon mens man lever.

Kilde: Snl.no

– Han er en fantastisk formidler

– Et ja til organdonasjon kan bety enormt mye for de som venter på et nytt organ. Det kan gi en helt ny livsglede og for noen betyr det å leve mange år lenger, sier Aadne.

Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over det siste tilskuddet.

– Nilsi er en finfin fyr. Han er en fantastisk formidler – av de morsomme, men også triste – aspektene ved tilværelsen. Og ikke minst er han lynrask på bortoverski. Vi er svært glade for å få ham med på laget, sier Sekowski.