Derfor vil jeg komme med noen kommentarer og stille noen spørsmål som jeg håper du tenker over dersom du synes de er relevante. De fleste spørsmålene kan selvfølgelig stilles både lokalt og nasjonalt.

Vi har en del lover og regler når det gjelder utbygging. Spesielt gjelder dette byggehøyder, der industribygg kan bygges 11 meter høye og vanlige boliger 8–9 meter i forhold til formen på taket. Nye boliger bør også tilpasses eksisterende bomiljø.

De to første spørsmålene gjelder utbyggingen i Ringshaugbakken:

* Hvis du som boligeier ikke får lov til å bygge høyere enn 8 meter på tomta di, synes du da det er riktig at en utbygger skal få dispensasjon til å bygge 11 meter høyt i samme boligområde?

* Synes du det er rimelig at du som berørt nabo får se 3D-tegninger av tomta det søkes utbygging på, slik at du kan få se om du eventuelt blir berørt av utbyggingen?

Synes du det hadde vært greit om en kommune hadde bestemt at det kun var lov å bygge 3–4 etasjer høyt for eksempel når det gjelder et sentrumsbygg? La oss si at du bor like i nærheten av Havegaten på Kaldnes. En utbygger vil bygge et flott fem-seks etasjer høyt bygg i feltet der det bare er toetasjes bygg, og huset ditt og mange naboers hus vil tape 1 million kroner i verdi. Samtidig er du også i en posisjon slik at du får være med å avgjøre byggesaken. Ville du stemt etter egen overbevisning, eller ville du stemt det som partiet ditt har anbefalt i denne saken?

LES OGSÅ: Fra tribunen: Heia Tønsberg!

Hva tenker du om at sentrum i Tønsberg eventuelt får bygninger på fem-seks etasjer? Er solforholdene viktige for deg og dine tanker om hvor du vil handle varene du trenger hvis du ikke bor i sentrum?

Så en litt vanskelig sak siden hva som ser fint ut oftest er sett fra et subjektivt synspunkt: En utbygger sa forleden omtrent dette: «Jeg bygger, så får du avgjøre om du vil kjøpe». Det kan muligens bety at hvis du har penger nok til å kjøpe store tomter, har du rett til å bygge nesten hva som helst utseendemessig. Hva tenker du om dette?

LES OGSÅ: På høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor

Utbyggernes «minnesmerker»

Hvis man følger med i Arkitekturopprøret Norge, ser man mange bilder av byggeprosjekter langs norskekysten og rundt Oslo som jeg personlig synes ikke ser ut i måneskinn. Bør politikere generelt være nøye med hvordan et bomiljø skal bli seende ut, eller er det ikke så farlig bare vi får noe å bo i?

Hva tenker du om at utbyggere eventuelt får lov til å sette opp «minnesmerker» for seg selv og for eksempel plassere det nesten i et veikryss der du kan se 58.000 biler passere daglig hvis du sitter på terrassen i 14. etasje i dette bygget «en solskinnsdag» og ser sydover? Blir «idyll» neste låt du da spiller fra Spotify?

LES OGSÅ: Spaltist-busters

Hvis du sjekker AOT og ser på fasaden av bygget Scanship skal ha i Nedre Langgate, vil du se at 25 prosent av bygget er en glassåpning i full høyde på midten. Så skal de også ha rom til besøkende i toppetasjen og altså bare bruke tre etasjer til kontorer. Rett over gata er det hotell. Det ble sagt at de ville flytte bedriften ut av Tønsberg dersom ikke bygget ble som de ville ha det. Har du noen tanker om dette ?

Menneskerett å bo i Tønsberg?

Så til slutt litt om fremtiden i vår flotte kommune. Planene er så vidt jeg vet at det skal bygges 3.500 nye boliger i Tønsberg innen 2040. Hvorfor skal det det ? Er det en menneskerett å få bo i Tønsberg? Jeg mener at trivsel er det viktigste for å bo her og betaler gjerne mer i skatt for å slippe tusenvis av nye biler hvis det er skatteinngangen som er problemet.

Synes du dette rimer med det vi har av turmiljø og grøntareal igjen i kommunen, eller skal vi bygge disse boligene i store hager i for eksempel:

a) Husvikåsen og Presterødåsen, langs kyststripa vår eller innseilingen til byen?

b) Eller skal vi bygge i høyden i sentrum og skjøte på eksisterende hus eller fylle opp alle byens oaser med høye bygg?

c) Eller skal vi ta det vi har lov til av grøntareal og for eksempel bygge i Re, på Eik eller Barkåker?

Håper du synes at disse kommentarene og spørsmålene er relevante!

Ha en fortsatt strålende mai!