Gå til sidens hovedinnhold

Nok er nok - også for oss lærere!

Nå er det på tide å stenge!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå har de ansatte på min arbeidsplass stått i en uholdbar situasjon lenge. Lærerne er tynnslitte, har et stort arbeidspress og er redde for smitte.

Det har ingenting med skolen eller ledelsen på skolen å gjøre, og vi er godt fornøyd med hvordan de har taklet dette. De har gjort en kjempejobb, og er opptatt av de ansattes og barnas beste.

Vi har alle sammen gjort det vi skal og fulgt de påleggene og retningslinjene vi har hatt å forholde oss til over tid. Men nå kan vi ikke lenger se på at det skilles mellom smittevern i skolen og i samfunnet ellers. Nå ønsker vi å bli tatt på alvor og at skolen stenges.

Les også

Lærerne har fått nok! Nå ber de kommunen «stenge» skolene

Vi vet at skolen er en arena for stor smittespredning, og vi har i dag fått beskjed om at to kohorter og deres lærere er satt i karantene og ventekarantene.

Vi venter alle sammen på et smitteutbrudd som gjør at flere blir satt i karantene og mange kanskje blir alvorlig syke. Dette er en uholdbar situasjon for oss. Vi har nå lærere som ønsker å gå til media om hvordan arbeidshverdagen er.

Det er ikke bare et skille mellom smittevern på skolen og ellers i samfunnet, men det er også som om arbeidsmiljøloven er imidlertidig ute av drift. Og lærerne er overrasket over at skolene ikke stenges nå. Vi opprettholder fysisk tilbud på skolen for elevene noen dager pr uke, et tilbud der vi også må drive Teams-undervisning fordi elevene må deles inn i mindre kohorter. Vi mener at dette tilbudet ikke har nevneverdig større læringsutbytte for elevene enn å drive digital hjemmeundervisning som lærerne våre er veldig gode på.

Les også

Massiv støtte til lærer-Erik: – Folk er takknemlig for at jeg gikk ut med det mange tenker

Flere foreldre og elever reagerer også på at elevene fortsatt skal på skolen, og er redde for smitte.

Vi har vært veldig tydelige på at vi ønsker rødt nivå og digital hjemmeundervisning på ungdomstrinnet i de to ukene fram til påske. Vi har tynnslitte, bekymra lærere som er redde for liv og helse. Og vi har foreldre som stiller seg uforstående til at barna deres fortsatt blir utsatt for smitte når undervisningen kan ivaretas digitalt med hjemmeskole.

Vi har tilbud til sårbare elever på skolen hver dag, så det kan ikke lenger brukes som et argument for at vi ikke skal stenge ned for resten av elevene. Slik vi driver nå, med økende antall elever i karantene, og lærere som er innom mange kohorter, er det faktisk sannsynlig at flere sårbare elever vil bli satt i karantene.

Vi er takknemlige for at Utdanningsforbundet er tydelige mot kriseledelsen i Tønsberg på at lærerne ikke ønsker å ofre liv og helse lenger. Vi har strukket oss langt nå, og det er på tide at vi får lov til å beskytte oss mot smitte på samme måte som andre i samfunnet. Det er ikke lenger noen grunn til å ikke stenge ned.

Les også

Bekymrede lærere ber om å få bruke munnbind på jobb, men nektes av sjefen: – Uklokt

Vi ivaretar undervisningen på en god måte digitalt og ønsker digital hjemmeundervisning for 8.-10. trinn i hele perioden fram til påske. Når flere lærere blir satt i karantene, forsterker dette bare det manglende opplæringstilbudet. Med en fullstendig nedstenging unngår vi at lærere ikke kan gjennomføre undervisning, fordi de vil kunne gjennomføre undervisning uansett, såfremt vi ikke venter for lenge og for mange blir syke.

Vi ber om at vi blir tatt på alvor og at Tønsberg gjør som Horten og stenger ned nå. Det er ikke lenger noe argument at det er til barnas beste å holde åpent. At det snakkes om at smitten kommer fra hjemmene er irrelevant.

Hvor smitten kommer fra spiller ingen rolle når det får lov til å spre seg på skolene og når det medfører at folk blir syke og blir satt i karantene.

Det er nok nå! Nå er det på tide å stenge!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.