Den store driveren i CO2-regnskapet er befolkningsveksten. Om ikke lenge bor det 8 milliarder mennesker på jorda. I 2050 vil vi være nesten 10 milliarder.

Den utvilsomt største befolkningsveksten skjer i Afrikas muslimske land, der kvinnenes stilling er svak, og så lenge afrikanske kvinner har dobbelt så høy fruktbarhet som kvinner i resten av verden, løses ikke klimakrisen.

Hva bør gjøres?

Det bor flest mennesker i Kina, et land som har hatt en stor økonomisk utvikling de siste år. I dette folkerike landet vil 70 millioner kinesere på få år gå fra fattigdom til en mer velstående middelklasse, og dermed få økt velstand og større behov. Behov som trenger elektrisk energi.

I løpet av en 15-20 årsperiode vil 1,5 milliarder kinesere få tilgang på elektrisitet som trolig blir produsert av fossilt brennstoff. Kineserne vurderer kjernekraftproduksjon, men dit er det langt frem.

Samtidig har globalisering, økonomisk samarbeid, friere markeder og bedret økonomi løftet milliarder av mennesker ut av fattigdom. Og da øker også forbruket og CO2-utslippet.

Sannheten er at hadde jordens innbyggere hatt det samme forbruket som oss nordmenn, ville vi trengt fire jordkloder. Og det er dette flere og flere av jordens befolkning ønsker seg, uten å ta hensyn til konsekvensene mange høyst sannsynlig ikke kjenner rekkevidden av.

LES OGSÅ: Meteorologer: Stadig flere hetebølger i Norge

Norske olje- og gassfelt

Oljefeltet Johan Sverdrup er en pioner og blant verdens mest miljøvennlige oljefelt. Med tilførsel av landkraft drives oljefeltet med et betydelig lavere bruk av fossilt brensel. Det gjør oljefeltet til ett av de felt med lavest utslipp i verden.

Den norske regjeringen har en klar plan om at alle norske installasjonene i Nordsjøen skal drives med elektrisk strøm fra land. Forhåpentlig kraft basert på vannkraft.

Dette betyr at man kan produsere olje og gass som reduserer CO2-utslippet med hele 460.000 tonn pr. år. et utslipp som tilsvarer CO2-utslippet til 230.000 norske personbiler i året. Før slapp man på norsk sokkel ut 10 kg CO2 for hvert fat produsert olje. Med landbasert kraft, reduseres utslippet til 0,8 kg per tønne.

Arabiskprodusert olje slipper ut ca. 20 kg CO2 pr. produsert oljefat.

LES OGSÅ: Anitra fikk toppjobb i fylkeskommunen

Jo, Norge er på rett vei, og vi har vært det lenge til tross for at mange klager over at det går for sent. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (51) fra Venstre, har uttalt mang en gang: «Vi er flinkest i klassen», selv om en del gjenstår på den fremtidige kjøreplanen.