Gå til sidens hovedinnhold

Norge må støtte FNs atomvåpenforbud uansett regjering!

Vestfold og Telemark SV krever at regjeringen tar initiativ for å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Traktaten har nå fått 50 ratifikasjoner og blir gjeldende internasjonal folkerett i januar 2021. Det er norsk tradisjon å slutte seg til internasjonale folkerettslige avtaler. Som et såkalt paraplyland – land som ikke selv har atomvåpen, men som lar en annen atommakt true med å bruke atomvåpen på sine vegne – kan Norge ha en nøkkelrolle for å atommaktene med på nedrustning.

FNs atomvåpenforbud legger til rette for en balansert, trygg og verifiserbar nedrustning av kjernevåpen. Forbudet bygger på Ikkespredningsavtalen av 1968, som Norge var blant de første til å ratifisere.

For ikke-atomvåpenstater som Norge er forbudet ukomplisert: Vi må forplikte oss etter internasjonal lov til å ikke bruke, utvikle, teste, produsere, bruke, bli forsvart av eller i det hele tatt å politisk støtte bruken av atomvåpen.

Mer moderne atomvåpen

I dag utvikler verdens ni atomvåpenstater nye kjernevåpen, med målsetning om å gjøre disse mer aktuelle for bruk. Disse statene har i dag ingen uttalte planer om nedrustning, men legger ned betydelig politisk press for at allierte ikke skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Tvert i mot ser vi nye signaler om villighet til førstebruk, samt at viktige våpenavtaler brytes eller ikke videreføres.

Det normbyggende forbudet mot atomvåpen fører til at dagens atomvåpenstater vil nyte mindre politisk støtte, eksternt så vel som internt for politisk videreføring og produksjon av nye kjernevåpen.

Vestfold og Telemark SV krever at Norge ikke stiller seg utenfor folkeretten. Derfor krever vi at Norge nå tar sikte på å delta som partner eller observatør på den første partnerkonferansen for atomvåpenforbudet som arrangeres et år etter atomvåpenforbudets ikrafttredelse.

Vestfold og Telemark SV krever at enhver norsk regjering skal forplikte seg til å signere FN-traktaten om atomvåpenforbud. Som fredsparti har SV en nøkkelrolle for å få til bevegelser i andre partier for å oppnå flertall for å slutte seg til atomvåpenforbudet. Derfor må dette være et krav SV vil stå på i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget 2021.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.