. I dag er det nesten 7,000 uten lærlingplass i Norge som faller utenom systemet på grunn av for omfattende saksbehandling.

Vi har i dag OKAB (et samarbeidsorgan mellom bedrifter som har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen, red.anm.) som er en viktig brikke for å hjelpe dem som vil ha tilrettelegging for kursing, eventuelt hvis de har mangelfull grunnutdannelse.

Men det viser et for dårlig system tilrettelagt fra Nav, som i utgangspunktet burde skjære igjennom overfor alle ungdommer som virkelig vil noe. Det er ikke alle som er motivert for flere års utdannelse! Innenfor f.eks.. maskinkjøreryrket er det stor mangel på arbeidskraft i dag. De fleste blir avspist med to års teori og to års praksis, og ferdig med det. Dette er et lite fleksibelt system som hindrer unge mennesker i å komme raskt i jobb i dag. Det må det bli en løsning på!

Det er viktig at Stortinget setter av midler i kommende statsbudsjett til en bedre løsning for alle uten lærlingplass, med de respektive fylkeskommunene på laget og en enda bedre kommunikasjon mellom NAV og OKAB, for å gjøre noe med den skrikende mangelen på arbeidskraft som er i dag. Statsbudsjettet må styrke opplæringskontorene, også her i Tønsberg, det er de som til syvende og sist følger opp unge mennesker som står på vent i systemet.

Det tar altfor lang tid for søkerne etter at de har tatt kontakt med Nav. F.eks. skriker oljenæringen etter arbeidskraft i dag. Undertegnede blir helt matt av at myndighetene stadig svikter unge mennesker som vil noe. Er det bedre å sy puter under armene på ungdommen med NAV-støtte og sosialhjelp livet ut? Jeg skjønner snart ingenting!