Gå til sidens hovedinnhold

Norge ut av NATO og EØS?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet går til valg på regjeringssamarbeid med partier som ønsker Norge ut av NATO og EØS. Med grense mot Russland og avhengighet av handel med europeiske land så er dette helt grunnleggende samarbeidsorganer for Norge. Å forlate disse institusjonene er ikke forenlig med fremtidig trygghet og frihet og opprettholdelse av det velferdssamfunnet de aller fleste av oss er veldig glad i.

Det er ikke så enkelt som at dersom et land er imot all form for krigføring så vil det skape en tryggere verden. Vi har ferske eksempler på at både Kina og Russland utvider sine interesser og maktstrukturer på aggressivt vis. Disse landene har nok ingen planer om å trekke seg tilbake når ting roer seg, slik NATO-land gjør når vi går inn i konfliktområder. Det er selvsagt forskjell på å være mot medlemskap i NATO og det å ikke ønske at det finnes en slik forsvarsallianse i det hele tatt. Historien viser at det å stå sammen skaper fred, og for at Norge skal være i stand til å stå opp mot muligheten av å bli underlagt et regime hvor folk undertrykkes, må Norge være med i forsvarsalliansen. Det virker heller ikke særlig ansvarlig å opptre som gratispassasjer og satse på at vi uansett blir beskyttet dersom noe skjer.

Motstand mot EØS er like uforståelig, og her dreier det seg om dagligdagse ting som tilgjengelighet og pris på mat, klær og annet som vi trenger, og tilgang til et stort marked for salg av våre produkter. Handelssamarbeidet i EØS bidrar til at varer blir produsert der hvor det er best forutsetning og på den måten begrenser prisveksten til oss forbrukere. Uten EØS ville tollbarrierer ha begrenset vårt salg av fisk og annet til utlandet. Våre gode og stabile forekomster av sjømat ville ikke bli solgt i så store mengder og til like gode priser som nå. EØS er faktisk en av det største distriktspolitiske tiltak i moderne tid. Senterpartiet som ønsker bosetting langs hele kysten, ville fått store utfordringer med avfolking av kystdistriktene.

Kortsiktige lovnader fra Senterpartiet om at det meste kan produseres i Norge høres flott ut, helt til vi forbrukere skal betale det som varene da vil koste. Med den generelle industrialiseringen i verden har vi fått en utveksling av varer og tjenester mellom land som i sum kommer alle til gode. Noen land har unnlatt å ta del i dette fellesskapet, som f.eks. Nord-Korea.

EU og EØS er også viktige forutsetninger for fred og stabilitet. Gjensidig avhengighet av hverandre fører til at vi er tjent med å samarbeide. Vi har fremdeles konkurranse, men denne er sunn og regulert. EU har dessuten demonstrert at de ivaretar land med utfordringer på en god måte. Dette er verdier som vi i Norge burde sette pris på og ta del i.

Det er av stor betydning om landet er ledet av politiske partier som har en ideologi som ivaretar folks grunnleggende interesser på lang sikt. Det er god grunn til bekymring da flertallet i en eventuell sosialistisk regjering vil ha en ideologi som er en trussel for vår sikkerhet og velferd. På toppen av det hele så kan det ligge an til at en rødgrønn regjering vil være avhengig av kommunistpartiet Rødt!

Kommentarer til denne saken