Med god gammelmanns-ironi skriver Arild Alfredsen at om hvis SV fikk gjennom sin klimapolitikk så vil verden unngå en fremtidig klimakrise og Tyskland, Belgia, USA og Sibir vil være reddet. Alle burde forstå hvilke naive idealister vi er. At Norge skal redde verden, liksom.

Vi er ikke naive. Vi vet at det er nødvendig at store land også kutter sine utslipp. Men at våre utslipp utgjør lite i global sammenheng, gjør ikke at vi kan fortsette å slippe ut når Paris-kravet er at verden må bli karbon-fri. Tar vi med effekten av utslippene fra olja og gassen vi selger, er vi en betydelig forurenser også globalt.

I partilederdebatten mandag raljerte FrPs Sylvi Listhaug på samme måte som Arild Alfredsen, over partiene som ville ha klimakutt i Norge. Det er bare symbolsk sa, Listhaug: Norske utslipp betyr ingen ting i verdensmålestokk, så det er ikke noe vits for oss å kutte. Arild Alfredsen er kjent som mangeårig AP-politiker i Tønsberg. Innlegget hans bekrefter det vi har hevdet; at vi ikke kan stole på at AP,FrP,H og Sp vil gjøre nok for klimaet.

Norge har tilsluttet seg Parisavtalen som sier at vi skal forsøke å begrense oppvarminga av kloden til 1,5 grader. Da avtalen ble undertegnet trodde man at man kunne oppnå det ved å kutte med 50% innen 2030 og kutte alle utslipp innen 2050. Rapporten fra FNs klimapanel som nylig kom, pekte på at kuttene i utslipp har gått for sakte. For hvert tonn vi ikke kuttet for 5 år siden, 4 år siden osv – må vi kutte mer i framtida. Derfor sier klimarapporten at vi har brukt opp klimabudsjettet allerede i ca 2035. Skal vi klare å begrense klimautslippet til 1,5 grader, må vi stoppe alle utslipp i 2035, altså om 14 år. Da er det meningsløst å snakke om hvem som skal kutte først, og hvor mye hvert land kutter: Både Kina og vi har bare tida og veien om vi skal klare å kutte utslippene våre. Det gir ikke mening i å konkurrere om å være det siste landet som omstiller seg til framtidas næringer.

Alfredsens har rett i at EU vil etterspørre olje i noen år framover. Men hvis det å oppnå Parisavtalens mål krever karbonnøytralitet innen noe over 14 år – så gir det ingen mening i å lete etter ny olje og gass som kanskje først vil være i produksjon om 15 år.

Alfredsens peker på at vi i Norge ikke lager strøm av kull, olje eller gass. Det er rett. Men elektrisk strøm står bare for halvparten av energiproduksjonen i Norge. Den øvrige delen er nettopp forbrenning av kull, olje og gass. Utfordringen er å erstatte kull, olje og gass med rein energi.