Fra 1. februar ble det innført en ekstraordinær og midlertidig økning på 1 krone per kilo kyllingkjøtt. Dette blir nå videreført, og endringen fra 4. juli kommer på toppen av dette, skriver E24 / Aftenbladet.

Årsaken til prisøkningen er blant annet bønders utfordringer knyttet til prisøkningen i kraftfôr. Prisen på kraftfôr var i mars mellom 10 og 20 prosent høyere enn året før, ifølge Felleskjøpet Agri. Nortura venter nå en videre økning fram mot sommeren.

– Den samlede prisøkningen på kjøtt dekker utelukkende økte kostnader. Med disse tre prisøkningene har vi dekket kostnadsøkningen det siste året, og produsentøkonomien er på samme nivå som våren 2021, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Nortura.

De endelige butikkprisene blir imidlertid satt av dagligvarekjedene.