Etter at idretten ble stengt ned i store deler av 2020 kunne klubbene søke om kompensasjon for tapte inntekter etter avlyste hjemmekamper og andre arrangementer.

Å få pengene ut raskt var viktig, noe som gikk på bekostning av kontrollen. En stor andel av søknadene ble dessuten behandlet maskinelt.

Nå opplever enkelte klubber at Lotteri- og stiftelsestilsynet krever kompensasjon tilbakebetalt. På sine Facebook-sider opplyser Nøtterøy håndball at har mottatt krav om å betale tilbake deler av støtten de fikk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

– Det sittende styret har samlet tilgjengelig dokumentasjon knyttet til de søknadene den tidligere ledelsen har sendt inn. Nå viser det seg at det er søkt om – og mottatt – mer enn det støtteordningen gir anledning til, med den konsekvens at klubben må tilbakebetale deler av den mottatte støtten, skriver styreleder Torbjørn Fevang.

Tilsynet har beregnet dette beløpet til å være 436.505 kroner.

Fevang presiserer at klubben foreløpig kun har mottatt et varsel om at det kommer til å bli fattet et vedtak, og de allerede har sendt en tilbakemelding med innspill og kommentarer til tilsynet.

– Dette er selvfølgelig en krevende situasjon for klubben. Økonomien er i utgangspunktet svært anstrengt, og et slikt krav vil gjøre videre drift mer utfordrende. Når vi vet det endelige resultatet av hvor mye vi må betale tilbake, og hvordan en eventuell nedbetalingsordning settes opp, må vi vurdere hvilke konsekvenser dette får for den videre driften, skriver styrelederen.

Og han understreker samtidig én ting:

– Vi er innstilt på å jobbe hardt for å sikre fortsatt drift av videre håndballsatsing på Nøtterøy – både for elite og bredde. Vi vil understreke at styret fortsatt har tro på vi kan fortsette satsingen på elitehåndball på Nøtterøy, sier Fevang.