Nøtterøy og Tjøme bør bli til Færder kommune

POSITIVT: Færder fyr ønsker velkommen til Vestfold, og Færder-navnet har de symbolverdiene man kan drømme om når man skal markedsføre en kommune, skriver Dag Østby. Foto: Ralf Haga

POSITIVT: Færder fyr ønsker velkommen til Vestfold, og Færder-navnet har de symbolverdiene man kan drømme om når man skal markedsføre en kommune, skriver Dag Østby. Foto: Ralf Haga

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Nøtterøy og Tjøme deler mange av de samme verdiene, styrkene og utfordringene. Skal man oppnå synergier og hevde seg i konkurransen fra andre kommuner, må man gripe muligheten og etablere en sterk og tydelig identitet – og ta i bruk det mest opplagte navnet; Færder kommune.

DEL

MeningerForrige uke ble politikerne på Nøtterøy og Tjøme sendt hjem fra et fullstappet folkemøte «med vind i seilene». Med seg til forhandlingene fikk de et knippe med gode råd fra befolkningen, som tydelig var klare for å gå videre med prosessen. Administrasjon og politikerne jobber nå på spreng med det viktigste i denne prosessen – ivareta alle interesser og sikre at tjenestetilbudet i den nye kommunen styrkes. Dette er en formidabel oppgave, men først skal søknaden sendes signert med det nye kommunenavnet.

Dag Østby

Dag Østby

Valg av navn på en kommune kan ha store positive økonomiske og strukturelle konsekvenser hvis man foretar gode strategiske valg, og ikke lar seg styre for mye av følelsene som preger sammenslåingsfasen. Navnet har en viktig oppgave når identiteten til den nye kommunen skal formes. Valget er for viktig til å overlates til navnekonkurranser, eller til å bli brukt som trumfkort i forhandlinger.

For begge kommuner må målet være å styrke attraksjonskraften overfor eksisterende og nye fastboende, og hos gjestene som hvert år besøker øyene. Destinasjonsmarkedsføring dreier seg ikke lenger bare om salg av disse som turistmål. Parallelt må man posisjonere seg overfor nye fastboende.

Ved å øke antall besøkende vil det skape bedre grunnlag for lokalt næringsliv, bedre kommuneøkonomien som igjen betyr styrking av kommunens tjenester og kulturelle tilbud, som kan tiltrekke seg flere fastboende. Med øyenes unike egenskaper, bør satsingen på reiseliv styrkes og man kan ta rollen som en spydspiss i Vestfolds og Oslofjordens nye reiselivssatsing. I tillegg til positive ringvirkninger vil en slik satsing tvinge oss til å fortsette å hegne om, og beskytte vår unike natur.

Nøtterøy og Tjøme deler mange av de samme verdiene, styrkene og utfordringene. Skal man oppnå synergier og hevde seg i konkurransen fra andre kommuner, må man gripe muligheten og etablere en sterk og tydelig identitet – og ta i bruk det mest opplagte navnet; Færder kommune.

Den nye øykommunen vil bestå av Nøtterøy, Tjøme, Hvasser, Føynland, Veierland og 645 andre små og mellomstore øyer. Disse vil alle beholde sine historiske navn og sin personlighet. Samlet skal de nå utgjøre noe større, da bør man ikle seg den drakten som er best for hele laget.

Hva tenker du på når du hører ordet Færder? Trolig ser du for deg blått hav, sol og seilbåter med vind i seilene. Gode navn har den egenskapen, at mange ser for seg de samme motivene når man hører navnet.

Siden 1697 har Færder fyr i ulike former voktet sjøfarere og vært selve landemerket og veiviseren i Ytre Oslofjord. Færder har alt man kan ønske seg av historisk ballast og positive assosiasjoner til våre maritime omgivelser. Færder fyr ønsker gjester velkommen til Vestfold og vår kommune. For reisende som drar motsatt vei fremstår fyret som symbolet på nye horisonter.

Færder-navnet har de egenskapene og symbolverdiene man kan drømme om når man skal markedsføre en destinasjon og en kommune. Ved valg av Færder oppfyller man de viktigste kravene til en godt navn. Navnet Færder er gjenkjennbart, har både rasjonelle og emosjonelle egenskaper, har betydd det samme over tid og skaper sterke positive assosiasjoner. Man vil få samlet og løftet fram den nye kommunens viktigste og mest unike kjerneassosiasjoner, på en slagkraftig måte.

Et argument mot å benytte Færder er at mange allerede bruker navnet; Færder Nasjonalpark, Færderseilasen, Færder skole, Færder Får, seilbåtmodeller og eget godt øl. Årsaken til at disse har valgt Færder, er fordi dette er et svært godt navn, som mange vil assosieres med.

Vrengen er lansert som et alternativ og er et godt symbolsk alternativ når man i er fasen med å slå sammen to naboer. Men sammenlignet med Færder som har et navn som klinger godt langt utover fylkesgrensen, kan Vrengen om noen år oppfattes som introvert og kanskje litt passivt. Å døpe en kommune ut ifra målet om å oppnå et kompromiss gir oss navn som «Aurskog–Høland», eller «Nøtterøy–Tjøme».

Om noen bør bruke navnet Færder må det være den nye sammenslåtte kommunen der fyret står og Færder Nasjonalpark ligger.

Kommunene har fått 25 millioner kroner i omstillingsmidler. Det rekker ikke langt dersom man skal bygge opp tilsvarende kjennskap og omdømme som Færder-navnet har i dag. Her har politikerne på Nøtterøy og Tjøme fått en tidlig julegave, la oss heie på politikerne og håpe at den blir tatt i bruk.

Dag Østby