Vil rive eldre villa og bygge nye boliger like ved sjøen

Like ved sjøen i Hellaveien kan det dukke opp opptil fire nye boliger.