Marit vil bygge to nye boliger på Knarberg

I Ankerveien har Marit Strandquist søkt om dispensasjon for å dele en eiendom i to og bygge nye hus, samtidig som naboeiendommene skal sammenføyes. Begrensninger på veien gjorde at saken måtte opp for politikerne.