Fylkesmannen slår fast om sandpåfyllingen på fritidseiendommen: - Tiltaket er ulovlig

Fylkesmannen er enig med Færder kommune i at påføring av skjellsand i Holmsbrekkene 81 er ulovlig, og at eier Morten Angelil ikke har kunnskap om fjerning av sanda, er ikke relevant.