Må vente enda litt lenger på svar om Teie-trafikken

Artikkelen er over 2 år gammel

Gatebruksplanen for Teie skal si noe om adkomstveier, parkering, myke trafikanter og trafikk gjennom sentrum av Teie, og skulle vært klar i sommer. Nå avventer gatebruksplanen Dive-analysen, og blir derfor mange måneder forsinket.