Ville bygge tennisbane, men klaget for sent – nå klager Breili på at klagen ble avvist

Artikkelen er over 2 år gammel

I høst vedtok politikerne at de ikke ville tillate tennisbane i LNF-område, slik grunneier Thomas Wilhelmsen ønsket. Siden klagen på vedtaket kom inn over fem uker etter at fristen var gått ut, ble den avvist av rådmannen. Det har søker klaget på.