Sprengte populært fiskeskjær ulovlig. Flere måneder senere prøver firmaet nå å få feilen godkjent. Det er bare ett problem ...

De ulovlige sprengningsarbeidene utenfor Glomstein på Nøtterøy er langt større enn det firmaet søker om å få ettergodkjent nå.