Mandag kom Gunn Heidi Vander Horst over en mår som lå død i en saksefelle ved Arås på Nøtterøy. Rundt saksefella, som lå midt på turstien på Sparrønningen, var det blodig snø og fotspor.

Vander Horst reagerte på plasseringen av fellene, og fryktet at hunder kunne komme til å skade seg dersom slike feller ble plassert på tilsvarende steder der denne ble funnet. Dette er yndet område for lokalbefolkningen, og et område der mange lufter hundene sine. Her er det heller ikke båndtvang på denne tiden av året. Vander Horst fryktet at dersom det ble satt ut feller på denne måten, kan hunder bli skadet.

LES OGSÅ: Dette synet møtte Gunn Heidi da hun luftet hunden sin 

Etter at artikkelen om den drepte måren, fikk Lars Bøen-Johnsen, rådgiver for landbruk og viltforvaltning i Nøtterøy kommune, en telefon:

– Det var fra en mann som hadde sett oppslaget i avisen. Han kunne fortelle at han hadde vært på tur i dette området og oppdaget en mår som satt skadet i en felle. Måren hadde gått i fella uten å ha blitt tatt livet av, sier Bøen-Johnsen.

Dermed forsøkte mannen å få måren løs fra saksefella, men klarte ikke det.

Måren satt skadet i fella

For å få avsluttet dyrets lidelser, måtte mannen som fant dyret, gå drastisk til verks.

– Han endte med å måtte slå måren i hjel. Etter dette var han så sint og oppjaget at han måtte gå videre for å avreagere. Han la igjen måren på stien for å hente den på vei tilbake. Det var da den ble funnet av de andre som var på tur, sier Bøen-Johnsen.

Ikke lovlig satt felle

Selv om fella var plassert et annet sted enn der den ble funnet av Vander Horst og at det på denne tiden av året er lovlig å jakte på mår, er det to ting som gjør at vedkommende som har satt ut fella bryter regelverket.

– Slike feller skal settes opp slik at dyret drepes umiddelbart. Dessuten skal den være tydelig merket med navn og adresse. Denne fella tok ikke livet av dyret umiddelbart og den var heller ikke merket, sier, sier Bøen-Johnsen.

LES OGSÅ: Over to millioner liter kloakk og avløpsvann gikk rett i Aulielva

På vei tilbake tok mannen med seg måren og felle med seg hjem.

– Både den og fella ligger i mannens fryser, sier Bøen-Johnsen.

Fakta fellefangst

Sesong for jakt på mår er fra 1. november til 15. mars.

Her er noe av det Miljødirektoratet skriver om fellejakt, blant annet på mår (utdrag):

Bare viltarten som redskapet er beregnet for, skal bli fanget. Fangstredskapet skal plasseres slik at andre viltarter ikke blir fanget.

Følgende typer fangstredskap som avliver viltet er tillatt:

  • Slagfelle til mårhund, bever, mår, villmink, bisamrotte, beverrotte og røyskatt.
  • Fallem, flak og fallstokk til mår, villmink og røyskatt.

Slagfelle, fallem, flak og fallstokk skal virke på en slik måte, og ha slik slagkraft, at viltet blir drept øyeblikkelig.

Slagfelle til mår og villmink skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke, eller som slår med et sakseslag mot dyrets kranium/nakke.

Krav til merking

Fangstredskaper som er satt ut, må være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr.