– Trafikken bare øker, men ingenting skjer med gang- og sykkelveien som ble lovet på 60-tallet

Politikerveteran Norvald Fuglestrand i Færder fortviler over trafikksikkerheten for myke trafikanter langs Amundrødveien.