Dette står høyt på ønskelisten til beboere i dette området

Beboere med barn i Nedre Fjærholmvei på Føynland gleder seg over ny gang- og sykkelvei i området, men det er noe de savner veldig.