Geir Vinghøg, som sammen med familien eier Lindholmveien 14 AS, sier at han er både overrasket og sjokkert etter å ha mottatt brevet fra Nøtterøy IF.

– Vi har hatt god dialog med både kommune og idrettsforening, og har prøvd å være samarbeidsvillige. Men nå er plutselig idrettsforeningen imot planene, men de har sagt at de kan gjerne revurdere sin holdning dersom de får innfridd en lang rekke krav som vil koste oss mange millioner kroner, sier Geir Vinghøg.

LES OGSÅ: Militærbedrift tar lekeplassen

I brevet fra Nøtterøy IF, som er undertegnet av hovedformann og ledere av undergrupper, er det bl.a. krav om nytt klubbhus, nytt lekeareal med lekeapparater, planering av nytt areal til nærmiljøpark og klubbhustomt, tilrettelagt sløyfe for lysløype og ny akebakke og en lang rekke andre krav mot Vinghøg og kommunen.

– Jeg kunne si mye om dette, men jeg nøyer meg med å si at brevet taler for seg. Det er synd om kommunen mister sin største private arbeidsplass, sier Vinghøg.

Les hele brevet her

Innspill til diskusjon

Jørn Andersskog, leder i Nøtterøy IF, sier at brevet er ment som et innspill til diskusjon med kommune, utbygger og bedrift.

– Vi ønsker å tenke langsiktig og da må vi se det hele i et vidt perspektiv. Hele infrastrukturen blir flyttet. NIF har det greit som det er i dag, men det er bedriftens behov som fører til planene om endringer. Derfor er det rimelig at vi også kommer med ønsker.

LES OGSÅ: Stille i Nesskogen?

– Dere setter som forutsetning for å revurdere hele saken at samtlige krav innfris?

– Vi får først se hva diskusjonene kan føre til, sier Andersskog.

Vanskelig

– Det er stort behov for mer plass, sier Tor Ivar Kolpus, daglig leder for Vinghøg AS som nå eies av tyske Rheinmetall.

– I dag har vi brakker i Nesskogen ved Nesbrygga, og vi leier 30 plasser på Ramdal. Vi ønsker å samle alt på et sted og få vekstmuligheter etter som Rheinmetall har signalisert at det kan bli enda større aktivitet i Vinghøg. Får vi ikke mer plass, tvinges vi til å se etter andre lokaliteter et annet sted, sier Kolpus.

Geir Vinghøg sier at det nok er noen som tror han meler sin egen kake med nye tre mål tomt og nybygg på 1000 kvm i tre etasjer.

– I virkeligheten tar jeg en stor sjanse ved å bygge ut til 10.000 kvm. Det er ikke gitt at bedriften er her om noen år. Da vil jeg ha et stort problem. Men jeg håper alt løser seg. Det vil være et stort tap om kommunen må si farvel til nærmere 200 ansatte i en solid bedrift på grunn av tre mål, sier Geir Vinghøg.

– Finne en løsning

Plan- og utviklingssjef Bo Solhaug i Nøtterøy kommune sier at man skal drøfte utspillet fra NIF politisk.

– Brevet har røff tone, men jeg tror vi skal finne fram til en god løsning for alle parter, selv om Idrettsforeningen skjønner at det ikke er mulig å innfri alle foreningens krav, sier Solhaug.

LES OGSÅ: Vinghøg blir tysk for 605 millioner

– Har det ikke vært noenlunde enighet om at Vinghøg får utvide?

– Søknaden er velkjent både politisk og administrativt i kommunen, og det er positiv vilje til å la bedriften få utvide. Men selvsagt må vi også se til at idrettsforeningen kan få utviklingsmuligheter i et langt perspektiv.

– Når det gjelder idrettsforeningen, er det vårt inntrykk at det gamle styret og det nye er uenige om Vinghøgs utvidelse og den nye veiforbindelsen, sier Solhaug.

Han sier videre at det er kommunen som er grunneier på de arealene Vinghøg vil legge beslag på. Når nå området reguleres er det også andre grunneiere med sine ønsker som berøres.

– Det finnes muligheter for flere løsninger, bl.a. gjennom makeskifter. Det skal vi nå se på, og komme fram til gode løsninger, sier plan- og utviklingssjef Solhaug.