– Det er jo litt spesielt at man tar lekearealer fra barn for å få inn tanks, sier Nils Røed.

Del på Facebook

Han er nabo til militærindustribedriften Vinghøg, som holder til like ved Nesskogen Idrettspark i Lindholmveien på Nøtterøy.

Bedriften ønsker nå å utvide, og tenker i den forbindelse å ta for seg av et område som i dag brukes flittig av barn og unge.

Får å få dette til må området imidlertid omreguleres fra nettopp et friområde til et industriområde.

Naboene tar kampen

Det får naboene til å ruste til krig.

– Bedriften har vært der lenge, men nå er det blitt en stor industri. Det er flott med arbeidsplasser, men man må plassere det i et område hvor det passer, mener nabo Jan Flått.

– En dag kom det en tanks rullende nedover gaten her. Det er klart at dette ikke passer inn i et boligområde, sier han.

Jannicke Juell Gevelt flyttet til nabolaget fra Oslo for tre år siden.

– Vi reagerer sterkt på at barnas lekeplass og akebakke nå kan forsvinne. I tillegg får vi økt trafikk inn i et barnetett område.

Vi har barn som benytter seg at idrettsparken hver dag, sier hun.

Større ansvar

Nå har naboene skrevet brev til politikerne i håp om at de skal stanse omreguleringen.

– I en tid preget av internasjonale konflikter og terrorfare skaper det ubehag i nærmiljøet at en aktør innen krigsindustrien kommer tett opptil et område som er satt av til barnelek og rekreasjon, skriver naboene i brevet til politikerne.

– Det virker på oss som om lokalpolitikerne er overivrige på næringsetablering. Vi ønsker at de skal ta et større ansvar her, sier de.

Naboene frykter også at Vinghøg om få år vil ha behov for å utvide ytterligere.

– Det er på tide at de flytter et annet sted, mener Røed.

LES OGSÅ: Stille i Nesseskogen?

– Eneste mulighet

– Vi trenger mer areal, og en utvidelse sørover er eneste mulighet, sier administrerende direktør i Vinghøg AS, Tor Ivar Kolpus.

Bedriften trenger arealer til å huse 100 nye ansatte.

– Bygget vil være en kombinasjon av kontorer og produksjons- og lagerlokaler, forklarer han.

Ingen ytterligere planer

Kolpus avviser at en omregulering er første skritt på vei mot enda større utvidelser.

– Vi har ingen holdepunkter for å tro at vi om kort tid trenger enda større plass, sier han, og han legger til at det kan være positivt for alle parter at området utvikles.

– Alle er enige om at dagens veiløsning både til oss og til idrettsanlegget ikke er ønskelig. Vi ønsker å samarbeide med idrettsforeningen og gjøre dette så skånsomt som mulig, forsikrer han.

Å flytte til et annet sted er foreløpig ikke et alternativ.

– Å flytte en hel bedrift er ikke noe vi gjør over natten. Vi avventer og ser hva politikerne åpner for. Men det er klart at vi har en utfordring hvis ikke dette går gjennom. Vi har lyst til å bli værende på Nøtterøy, sier han og presiserer:

– Vi produserer ikke våpen hos oss.