Færder handler for 800 millioner i året, vedtar ny strategi for innkjøp

Følg det politiske formannskapsmøtet i Færder kommune fra klokken 15 onsdag.