Her må utbygger tilpasse nytt hus til den klassiske villabebyggelsen

Takvinkelen og et utstående glassbygg som kan anses som et fremmedelement er blant noe av det eierne i Ørsnesalleen 13b må gå en runde til på for å få godkjent planene om tomannsbolig.