Karin Bang stilte til sankthansfeiring på Veierland med kulturprisen under armen. Kulturprisen hun ble tildelt av Nøtterøy kommune for forfatterskapet sitt. I 37 år har hun hatt den.

Inntil 23. juni 2012. Da kastet forfatter Karin Bang prisen på sankthansbålet.

Kritisk til prosessen

– Det gjorde jeg fordi jeg til de grader misliker hvordan politikerne på høyresiden har håndtert saken om boplikt på Veierland. Det var en protest mot prosessen som jeg mener har vært udemokratisk og skittenferdig, sier 83-åringen, en av de eldste bosatte på Veierland og en ivrig tilhenger av boplikt.

19. juni i år vedtok flertallet i kommunestyret at ordningen med boplikt skal avskaffes på Veierland.

Bang har ingen tro på at den bilfrie øya nå vil få flere fastboende.

– Jeg er overbevist om at uten boplikt vil vi i løpet av ti-femten år oppleve et Veierland-samfunn som er fullstendig vinterstengt med alt det innebærer. Jeg er takknemlig for støtten vi forkjempere har fått fra opposisjonen på Nøtterøy, sier forfatteren.

Det lille Veierland-samfunnet har levd i fred og fordragelighet etter at folket sa ja til boplikt i 2006.

Fire år senere begynte bopliktmotstandere å mobilisere med mål om å få boplikten på den politiske dagsorden igjen i valgåret 2011. Siden er saken gått som en pingpongball med høring, ikke høring likevel, kommunedelplan, ikke kommunedelplan likevel, ny høring før endelig punktum for boplikten ble satt av kommunestyret i forrige uke.

– Jeg synes Nøtterøy kommune har tapt mye prestisje etter denne saken. Vi ble lovet en kommunedelplan som skulle se på helheten på Veierland med boplikt, skole, boligtomter og ferje, men den planen forsvant meget raskt. Og den siste høringen, der flest innspill argumenterte for fortsatt boplikt, ble totalt oversett, sier Bang, som også misliker at Høyre bandt gruppen sin til å stemme for avskaffelse av boplikten.

– Partipisk er et dårlig demokratisk verktøy, sier hun

– Forkjemperne tapte kampen om boplikten. Du er ikke bare en dårlig taper?

– Langt ifra. Vi tapte med æren i behold, og jeg aksepterer tapet. Det er metodene som er opprørende. At jeg kastet kulturprisen på bålet, var en privat handling, sier Bang.

Avviser anklager

Forfatteren retter også kritikk mot Bolyst, gruppen som har kjempet for å avskaffe boplikten på øya. Bang mener medlemmer av gruppen har opptrådt uetisk.

– Det har vært løgner, baksnakking og stygge framstøt mot nøkkelpersoner på øya, hevder Bang.

Anklagene avvises fullstendig av fungerende leder Tone Margrethe A. Torgersen.

– Vi har ført en prosess med å skaffe informasjon om boplikten og hvordan konsesjonslovgivningen har fungert i kommunen. Alt vi har sagt, er dokumentert i høringsuttalelsen til kommunen, sier Torgersen og legger til:

– Når vi ser på prosessen, har alle vunnet i forhold til vekst. Vi har ett felles mål, vi ønsker å bo her. Vi ønsker et fredelig og rolig Veierland, samt vekst i samfunnet.

Ordfører Roar Jonstang (H) er lei seg over å høre at Karin Bang har brent kulturprisen på bålet.

– Hun fortjente sikkert den prisen. Det er det jeg har å si til det.

– Bang mener dere har ført en udemokratisk prosess i bopliktsaken. Hva sier du til det?

– Det har jeg ingen kommentar til. Nå har den saken gått, vi har hatt legalitetskontroll og det har vært en vanskelig sak. Jeg skulle ønske prosessen var kortere. Det er alt jeg har å si.

Varaordfører Bjørn Kåre Sevik (FrP) er enda mer ordknapp når Tønsbergs Blad ringer.

– Hva synes du om protesten til Karin Bang?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hvordan vil du beskrive prosessen i bopliktsaken?

– Den burde være ganske kjent nå. Det har vært en komplisert og lang prosess, vi har snakket mye og nå er vi ferdig med dette.

Fikk ny informasjon

Gruppeleder i Høyre, Hans Christian Bøe, sier dette til Bangs prisbrenning:

– Det synes jeg var trist. Men hvis du spør om prosessen, er jeg ikke enig i at den er uetisk eller udemokratisk. Etter valget i fjor fikk vi nye opplysninger om at boplikt ble praktisert annerledes enn det var juridisk grunnlag for. Det var en så vesentlig opplysning at vi var nødt til å ta tak i det. Rådmannens siste innstilling viser at hun deler vår oppfatning. Det ville vært uforsvarlig å la denne situasjon vedvare i påvente av en kommunedelplan, sier Bøe.

Velleder Lise Sandereid, som snakker for bopliktforkjemperne, gir sin støtte til Karin Bang.

– Protesten synes jeg var sterk. Veldig sterk. Jeg skjønner Karin Bang godt. Det ble sagt mye tull fra talerstolen i kommunestyret under behandlingen av bopliktsaken. Vi aksepterer at boplikten har gått, men vi er opprørt over måten den har gått på, presiserer Sandereid.