NØTTERØY/TJØME: Navnet på den nye kommunen blir Færder. Det nye kommunestyret får 47 representanter. Det nye kommunestyret velges med kommunevalg i 2017, og den nye kommunen ser dagens lys i 2018. Mandag leveres søknaden til Jan Tore Sanner.

Les også: I dag søker de om å bli Færder kommune

Det var historisk sus og høytid over møtet på Tinghaug i kveld.

Tjømes 19 representanter og Nøtterøys 35 representanter samlet seg til historisk møte i kommunestyresalen på Tinghaug. Politikerne skulle nærmest strø sand på arbeidet som allerede er gjort i forhandlingsutvalget. I hvert sitt separate kommunestyremøte vedtok de to kommunene at de ønsker en sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner, og at navnet på den nye kommunen skal være Færder.

Les også: Taper på TNT-valgkamp

Nøtterøy-politikerne brukte cirka fem minutter på vedta innstillingen, noe som ble etterfulgt av brede smil og applaus. Under Tjømes behandling av saken, bød Miljøpartiet De Grønne på kveldens største overraskelse. Randi Hagen Fjellberg gikk på talerstolen og ville stryke et punkt.

- Vi kommer til å ha nok å gjøre med å slå sammen to kommuner. Vi rekker ikke å bli kjent før vi skal gå til valg, sa Hagen Fjellberg, som foreslo å stryke punktet i innstillingen som sier at det skal avholdes felles kommunevalg i 2017.

Partiene hadde gruppemøter, og da politikerne samlet seg igjen gikk Høyres Gunstein Sundene på talerstolen og uttrykte frykt for at prosessen ville havarere hvis forslaget fikk flertall.

Forslaget fikk kun Miljøpartiet De Grønnes to stemmer.

Etter at de to kommunestyrene hadde gjort likelydende vedtak, var det fellesmøte med fylkesmann Erlend Lae.

Når to kommuner har gjort vedtak om sammeslåing, skal fylkesmannen innkalle til fellesmøte med de to kommunestyrene så snart som mulig. Dette er nedfelt i Inndelingslova.

- Dette er høytidelig. Jeg vil gratulere med dagen, og den gode prosessen. Dere skriver norsk forvaltningshistorie, og norsk kommunehistorie, sa Lae, før han overlot ordet til møteleder Roar Jonstang.

Les også: Vear+ Tønsberg=sant

Etter fellesmøtet signerte ordfører Roar Jonstang, ordfører Bente Bjerke og fylkesmann Erlend Lae en bekreftelse på at møtet var holdt.

Og så skulle kommunestyrene møtes - først Tjøme og så Nøtterøy - hver for seg i gjen. Siste vedtak handlet søknaden, og ble enstemmig vedtatt av begge kommunestyrer.

Flere av politikerne uttrykte tilfredshet med prosessen slik den var gjennomført.

Nøtterøy Venstres Arne Magnus Berge og Tjøme Venstres Carl Erik Grimstad minnet om at de lanserte Færder-navnet allerede i fjore vår. 

Roar Jonstang var fornøyd etter at alle de nødvendige vedtakene var gjort og underskrifter gitt. Tidligere har Jonstang og Høyre jobbet for TNT.

- Hvor langt unna er drømmen om TNT nå?

- TNT er ikke noe tema i dag. Nå skal vi bygge en ny kommune, sa Jonstang, som ikke vil spekulere i hva fremtiden kan bringe på det området.

- Vi skal bygge en ny kommune, en ny identitet. Det skal bli en god kommune, og vi skal jobbe for en god utvikling. Det er vårt fokus nå, sa han.