Hva ville du gjort hvis du kunne beholdt hele din lønn uten å skatte av den? Hva slags drømmer kunne du oppfylt? For mange kan tanken om null inntektsskatt forekomme som fri fantasi eller en umulig utopi. Men det finnes steder i verden der man ikke har skatt på inntekt. Alaska i USA er et eksempel.

Nå har vi i partiet Liberalistene kommet med en utredning som viser at null skatt på inntekt er fullt mulig i Norge i dag. Takket være vår bidragsyter John E. Willoch, som har 10 års erfaring som investor og har jobbet 16 år som partner i ABG Sundal Collier, har vi laget en konkret plan på hvordan dette lar seg gjøre. Ved å benytte avkastningen fra oljefondet på offentlige utgifter vil man ved å beholde dagens nivå på velferdsstaten, kunne fjerne inntektsskatten fullstendig. Etter 27 år vil oljefondet slutte å krympe og begynne å vokse igjen og på det samme tidspunktet vil ca 80 % av fondet bestå. Dette altså uten å kutte i grunnleggende velferdstjenester som utdanning, helse, NAV, forsvar, pensjon, justis, og infrastruktur. Alle detaljer rundt dette forslaget finnes på Liberalistenes nettsider.

Hvorfor ønsker vi å fjerne inntektsskatten fullstendig? Fordi vi i Liberalistene mener det er en grunnleggende rettighet at man får beholde de pengene man tjener og kan bruke dem på det man måtte ønske. Hvordan ville skattemoralen i Norge vært hvis man først fikk utbetalt hele lønna, for så å få en faktura med skatten man måtte betale i etterkant? Kanskje ikke like god.

Null skatt på inntekt vil frigjøre enorme summer ut i samfunnet som kan sette i gang hjulene i norsk næringsliv igjen etter en krevende koronaperiode. Folk får økt kjøpekraft, og gjeldsbyrden synker i befolkningen. Penger kan spares, investeres i egne firmaer og innovative, smarte forretningsideer kan realiseres. Gründerskap og etablering av nye bedrifter vil blomstre. Unge mennesker kan lettere spare til egen bolig og sikre fremtidige generasjoner økonomisk. Vanlige mennesker med lave eller middels inntekter vil få mer penger som vil gjøre livet lettere. Barnefattigdommen vil synke. Dette er noe alle vil tjene på – både som samfunn og som enkeltindivider.

Liberalistene går inn som eneste parti i Norge for å fjerne inntektsskatten fullstendig. Fordi det er ditt liv og ditt valg.