(Broom) Dette har da også blitt kritisert fra flere hold, blant dem som har vært mest ivrige her er NAF og Elbilforeningen.

Nå får de god hjelp fra EU. I oktober vedtar nemlig de enklere betaling av hurtiglading for elbiler. Ordningen betyr at du kan bruke din favoritt-app til å betale på alle ladestasjoner, framfor å ha 10-15 apper installert på telefonen.

– Norge bør gå foran

EU-vedtaket vil kreve at ladeoperatørene åpner for «e-roaming», som i praksis betyr at du kan bruke din favoritt-ladeapp for å betale for lading på alle hurtigladeplasser for elbil.

– Dette er et stort gjennomslag for mer forbrukervennlig lading. I dag har hver hurtigladeoperatør sin app, noe som gjør lading unødig komplisert og fører til at mange sliter med betalingen på ladestasjonen. EU sier at dette skal innføres senest fra 2027, og Norge kommer til å følge EU. Nå som ladeoperatørene vet hva som kommer, er ingen grunn for at de skal vente med å åpne opp for e-roaming. Norge bør nå gå foran på åpen hurtiglading og innføre dette allerede fra neste år, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF.

Fakta om e-roaming:

E-roaming betyr at du selv kan velge hvilken app du bruker til å starte, stoppe og betale for lading på alle hurtigladestasjoner i hele Europa.

Dette skal etter planen vedtas i EUs Transportkomite 3. oktober, og av EU-parlamentet 19. oktober.

I teksten som skal til behandling i EU står det blant annet: “operators of recharging points shall (…) ensure that e-roaming is available, at each publicly accessible recharging point that they operate”. EU sier at kravene formelt skal gjelde fra 2027.

Roaming er et viktig skritt på veien til «plug and charge», hvor elbilisten kobler ladekabelen til bilen, og så ordner bilen opp betalingen automatisk uten at sjåføren trenger blande seg inn.

Betale med kort

NAF har engasjert seg for at e-roaming skal bli inkludert i EUs direktiv om alternative drivstoffer. Når den norske regjeringen skal legge fram sin ladestrategi senere i år, mener NAF at regjeringen må på banen og sette krav om at enklere betaling innføres raskt.

– Norge er et ledende land for elbiler i Europa, og vi er et av de landene som er teknologisk lengst framme, mener Braadland.

EU kommer mest sannsynlig også til å vedta at bankkort også blir et pliktig betalingsmiddel på alle hurtigladestasjoner.

– Mange er vant til å betale med bankkort, så det er positivt og forståelig at dette kravet kommer på alle nye stasjoner. Norge har imidlertid 4.000 ladepunkter som må få ettermontert kortlesere. Dette kan ta tid å få på plass, og det vil kunne utsette arbeidet med å sette opp nye ladepunkter. Derfor vil vi legge mer vekt på at det åpnes opp for e-roaming, slik at lading raskt blir enklere for forbrukeren, sier Braadland, i en pressemelding.