Hadde Vestfjordforbindelsen (under Vestfjorden) vært bygd mellom 2003 og 2006, ville prisen blitt ca. 1 milliard kr med 60 prosent av strekningen i tunneler, det vil si samme beløp som politikerne har brukt på unødig planlegging.

Veien kan i dag bygges med over 90 prosent i tunneler og vil da nesten ikke avgi støy eller gi stygge sår i terrenget, og mye dyrket mark vil bli spart, ingen bebyggelse gå tapt, ville dyr og andre kan ferdes fritt i terrenget uten hindringer. Konferansesenteret på Brunstad og Stokke sentrum kan kobles til, og problemene ved Stokke stasjon vil forsvinne. Ingen bruer vil være for lave for skipstrafikken på fjorden.

Prisen på en slik tunnel vil også bli en god del lavere enn de prosjektene som går via Vear. Dokumentasjon for dette har jeg hentet fra de store undersjøiske tunnelprosjektene som bygges i Stavangerområdet og andre steder i landet, samt snakket med Sten Hernes om.

Vestfjordforbindelsen vil spare over 20 minutters kjøretid fra Borgheim til E18. Torp flyplass og Sandefjord kan nås på åtte minutter Halvparten av trafikken (8.000 biler i døgnet) er tjeneste- og nyttekjøring (I Sverige er andelen 60 prosent) og koster 1000 kr per time. Dette gir ca. 2,6 millioner kr i sparte kjørekostnader hver arbeidsdag. Det vil si ca. 520 millioner kr i året. Tar vi med alle dager i året og privatbilkjøring, blir beløpet ganske mye større

Ønsker vi slike besparelser, eller er det OK at vi søler bort pengene? Politikerne sier at det går flere kjøretøyer nordover enn sydover fra krysset på E18 ved Sem. Dette er ren løgn. Trafikktellingene fra Statens vegvesen som snurrer og går hele døgnet viser at det går mer enn 5.000 kjøretøyer fler sydover ved Holmen enn nordover ved Gullitunnelen hver dag.