Denne bekken renner ut i våtmarksområdet i Presterødkilen naturreservat. Et område som er ekstra beskyttet gjennom Ramsar-konvensjonen (ekstern lenke) og er blant annet et viktig område for fugl.

Brannvesenet fikk melding om «blåskinn» i Vellebekken klokka 06.25 søndag morgen og dro ut.

– Vi har satt ut lense og hatt på absorberende bark i bekken. Så langt framstår dette ikke som en omfattende akutt forurensning, sier vakthavende brannsjef, Hans-Otto Schjerven.

Han forteller at både Tønsberg kommune, Kystverket og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er varslet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

– Mannskaper fra kommunen har vært å inspisert alle kummene i området, men vi vet ikke hvor forurensningen kommer fra. Vi vet fra før at Vellebekken går gjennom et område med gamme søppelfylling. Vi så i fjor da grunnvannsspeilet var unormalt lavt, at det kom forurensninger som hadde ligget i ro i årevis, sier han.

Brannvesenet følger nøye med i Presterødkilen.

– Vi har nettopp vært ut mot munningen med gummibåt for å inspisere. Forurensningen er markant avtakende. I samråd med miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark, har vi tatt prøver, sier Schjerven.